Language:
This page is available only in romanian language.

Termeni și condiții de utilizare a site-ului WiseBudget.eu

Folosirea acestui site este garantată numai în cazul acceptării condițiilor de utilizare, a politicii noastre de restricții și confidențialitate și a altor notificări ce apar pe acest site. Folosirea acestui site sau a oricărei parți din conținutul său indică acceptarea și aprobarea acestor termeni de folosire, a politicii de restricții și confidențialitate și a altor notificări ce apar pe acest site. În caz de neacceptare sau de nerespectare a celor de mai sus, persoanele respective nu au permisiunea de a accesa și de a folosi acest site.

WiseBudget.eu își va asuma dreptul, la libera sa alegere, să adauge, să modifice sau să elimine orice termeni ce fac parte din condițiile de utilizare fără să anunțe sau să-și asume vreo responsabilitate. Orice schimbare a Condițiilor de utilizare va intra în vigoare imediat, odata cu apariția schimbărilor respective pe site.

Acceptarea de a revedea periodic condițiile de utilizare și utilizarea ulterioară a site-ului după schimbările prevăzute în Condițiile de utilizare vor fi considerate ca o acceptare a acestor schimbări.

Absolvirea de răspundere

Scopurile acestui site țin exclusiv de facilitarea accesului utilizatorilor la informații din domeniul finanțelor personale și schimbul de informații despre acest subiect și subiecte conexe.

Utilizarea acestui site și toate informațiile conținute, descărcate sau accesate de pe acest site sunt oferite ca atare, fără garanții de orice fel, inclusiv garanții implicite sau garanții de piață, fara a se urmări un anumit scop sau încălcarea drepturilor unei terțe părți. WiseBudget.eu nu va fi responsabil pentru nici o problemă sau o disfunctionalitate a rețelelor, a liniilor de comunicații, serverelor, echipamentelor, programelor sau a oricărui alt element ce poate cauza stricăciuni computerelor personale ca rezultat al utilizării acestui site. WiseBudget.eu își rezervă dreptul, la libera sa discreție, să modifice și să interzică accestul sau sa oprească temporar sau permanent orice parte a acestui site sau orice informație continută în acesta fără o notificare prealabilă a utilizatorilor. Vizitatorii acestui site acceptă și sunt de acord că folosesc informațiile conținute în el pe propriul lor risc. Sub nici un motiv, WiseBudget.eu nu va fi responsabil pentru daune-interese directe, indirecte, cauzate de și reieșite din utilizarea acestui site, chiar dacă WiseBudget.eu a fost avertizat de posibilitatea unor astfel de daune.

Politici de restricții și confidențialitate

S-a luat la cunoștință și încuviințat despre termenii și condițiile politicii de restricții și confidențialitate a site-ului, după cum urmează.

Confidențialitatea transmisiilor pe Internet

Transmiterea de date sau informații (inclusiv a mesajelor prin poșta electronică) pe Internet sau pe alte rețele accesibile public nu este sigură și se poate pierde, intercepta sau modifica în timpul transferului. Prin urmare, nu ne asumam responsabilitatea pentru aceste pierderi sau costuri ce pot apărea ca rezultat al transferului public de date pe Internet sau pe alte retele accesibile public, cum ar fi transmiterea către noi a unor mesaje prin poșta electronică (inclusiv mesaje ce conțin datele personale ale utilizatorilor). Vom face cheltuieli comerciale rezonabile pentru a salva caracterul confidențial al informațiilor oferite de utilizatori și pentru a le trata în conformitate cu Politica noastră de restricții și confidențialitate. Informațiile pe care ni le transmit utilizatorii nu vor fi considerate sub nici o forma confidențiale si nici nu vor crea obligații de încredere din partea noastră, așa cum nu ne asumam responsabilitatea în cazul în care, la rindul nostru, transmitem neintenționat aceste informații sau ele sunt accesate de către o terță parte fără consimțământul nostru.

Conduita și obligațiile utilizatorului

Utilizatorii acceptă respectarea următoarelor reguli de folosire a acestui site.

Prin urmare, utilizatorii acceptă că:

 • Nu vor încărca, posta sau transmite pe acest site sau prin intermediul său informații ce contravin legilor, ce au un conținut discriminatoriu, rasist, amenințător, obscen, pervers, jignitor, calomnios sau sunt contestabile.
 • Nu vor încalca drepturile de proprietate individuală, drepturile de confidențialitate, drepturile de publicitate sau oricare alte drepturi de proprietate ale celorlalți
 • Nu vor încărca viruși, troieni, scripturi sau alte programe de acest gen
 • Nu vor întrerupe, încărca excesiv, interfera sau încerca să obțină acces neautorizat la orice porțiune a acestui site, a sistemelor sale de computere, servere sau rețele
 • Nu vor oferi informații false despre ei, nu se vor da drept alte persoane și nu vor încerca să ne inșele asupra identității lor sau asupra originii conținutului oferit, a mesajelor sau a altor informații
 • Nu vor transmite mesaje junk, scrisori în lanț sau alte forme nesolicitate de poștă electronică bulk sau mesaje în duplicat
 • Nu vor culege informații despre alți vizitatori ai site-ului fără consimțământul acestora și nu vor extrage sistematic date, cum ar fi de exemplu adrese de poștă electronică
 • Nu vor vinde accesul către WiseBudget.eu sau către utilizarea acestuia și a nici unui fragment accesat direct de pe site
 • Nu vor redistribui conținutul oferit de noi sub nici o formă, inclusiv în publicații tipărite, transmisiuni prin fax, pagini de Internet, e-mail, grupuri sau forumuri de discuții sau orice alt serviciu ori metodă electronica sau tiparită fără consimțământul nostru scris.
 • Prin încărcarea, postarea sau transmiterea de informații prin sau catre site-ul nostru, utilizatorii ne acorda nouă sau celor cu drept de succesiune și cesionare licența non-exclusivă, internațională, fără drepturi de autor, perpetuă și irevocabilă de a folosi sau distribui aceste informații într-o manieră statutară potrivit politicii noastre de confidențialitate.

Despăgubiri din partea utilizatorului

Utilizatorii acceptă să ne despagubească, să ne apere și să ne protejeze pe noi și pe asociații noștri, pe partenerii noștri de afaceri, pe directorii și angajații noștri, toți aceștia declinându-și răspunderea față de orice pierdere, pretenție, cerere, stricăciune sau cheltuială (inclusiv a taxelor legale) pretinse de către oricine aflat în legatură cu utilizatorii acestui site potrivit condițiilor de folosire. Ne rezervăm dreptul de a ne asuma apărarea și controlul exclusiv ale oricăror chestiuni ce țin de despagubirile cuvenite utilizatorilor, ceea ce nu exclude obligațiile la despagubiri din partea acestora.

Alte site-uri, informații, produse și servicii

Link-urile către alte site-uri sau referințe către produse sau servicii oferite de alte părți pot fi accesate dupa bunul plac al utilizatorilor și nu reprezintă aprobarea noastră față de:

 1. organizațiile care operează aceste site-uri;
 2. conținutul, politicile de confidențialitate sau alți termeni de utilizare a acestor site-uri;
 3. produsele și serviciile oferite de aceste site-uri.

Așa cum nu avem control sau responsabilități asupra altor site-uri sau asupra informațiilor oferite de alte companii sau organizații sau asupra produselor și serviciilor oferite de alte site-uri, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea celor menționate mai sus, ea facându-se pe propria răspundere a celor care le accesează.

Drepturi de proprietate

Politica noastră este de a respecta toate legile privitoare la proprietatea intelectuală și de a acționa de indată ce suntem înștiințați despre orice încălcare a acestora. Dacă unele din datele reproduse pe acest site constituie o încălcare a drepturilor de autor, sunteți rugați să ne trimiteți un mesaj în acest sens care să conțină urmatoarele informații: o semnătura fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele celui care posedă drepturile de autor în scopul consemnării plângerii; identificarea originalului în cauză; identificarea materialului de pe site-ul nostru ce a încălcat sau a devenit subiectul încălcarii drepturilor de autor; adresa, numărul de telefon si adresa de poștă electronică a parții vătămate; o declarație prin care partea vătămată se arată de bună-credință privind folosirea materialului în maniera mai sus-menționată, neautorizată de către posesorul drepturilor de autor, de către agentul lui sau de lege; o declarație că informațiile din plangerea privitoare la încălcarea drepturilor de autor corespund realității, iar partea vătămată este autorizată să acționeze în numele proprietarului ale cărui drepturi par a fi încălcate.

Toate mesajele referitoare la încălcarea drepturilor de autor vor fi trimise pe adresa noastră de contact. Toată corespondența trebuie sp fie în limba româna.

WiseBudget.eu nu oferă nici o garanție asupra informațiilor existente pe site și își rezervă dreptul de a modifica sau șterge orice informație în orice moment. Toate drepturile asupra materialelor conținute pe acest site, dacă nu se specifică altfel, aparțin WiseBudget.eu. Reproducerea, distribuirea sau transmiterea informației prin orice mijloace fără permisiunea WiseBudget.eu este interzisă. Deoarece drepturile asupra imaginilor existente aparțin unor terțe părți, nu ne permitem să oferim drepturi asupra lor.

Generalități

Dacă vreuna din prevederile cuprinse în aceste Condiții de utilizare va fi considerată invalidabilă sau inaplicabilă de către un tribunal cu jurisdicție competentă, atunci ea va fi reformulată în așa fel încât să corespundă legilor în vigoare, în timp ce toate celelalte prevederi din Condițiile de utilizare vor ramâne în vigoare. Nici una din aceste condiții de utilizare nu va putea fi eludată. Utilizatorii sunt de acord că termenii și politica de confidențialitate sau alte notificări postate pe acest site au fost concepute în limba româna și desi pot exista traduceri în alte limbi, aceste traduceri pot fi incomplete sau aduse la zi. În consecință, utilizatorii sunt de acord că, în cazul unui conflict dintre versiunea în limba româna și versiuni în limbi străine, varianta în limba româna va avea prioritate. Aceste condiții de utilizare vor fi respectate și aplicate conform legilor în vigoare din România.

Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri legate de acest site sau de condițiile sale de utilizare, vă rugăm să ne contactați folosind formularul.

Ultima actualizare
Martie 2011